Loading Laddar...
 
härnösand.jpg

Utbildningens uppbyggnad

Krav på föraren för AM-körkort

För att få ta ett körkort med behörighet AM måste du ha en godkänd utbildning från utbildare samt ett godkänt kunskapsprov från Trafikverket. Du behöver:

  • Ansöka om Körkortstillstånd och göra en syntest
  • En giltig legitimation (pass eller id). Här kan du läsa om vilka legitimationer som är godtagbara för utbildning och prov.

 

Utbildning

Utbildningen för AM kan du starta tidigast när du är 14 år och 9 månader gammal. Teoriprovet får du sedan tidigast skriva på din 15-års dag.

Utbildningen för AM är sammanlagt 12 timmar. Den innehåller både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik. Uppsikt under övningskörningen sker av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåtet.

Det är viktigt att du redan från början förstår att teorin och körningen hör ihop - teorin ska du lära dig för körningens skull. Skyddskläder, hjälm och moped står trafikskolan för.

I AM-paketet ingår hela den lärarledda teorin & körningen,  samt material/digitalt material och frågor via Elevcentralen.Så här funkar teorin i appen:  Körkort nu med Elevcentralen

Utbildningens delar i turordning:

Vi börjar med 8 timmar lärarledd teori där vi berör 4 olika ämnen:

  • mopeden
  • människan & miljön
  • grundläggande trafikregler del 1 samt
  • trafikregler del 2 för mer trafikerade miljöer.

På teorilektionerna får du lyssna till föreläsningar och delta i diskussioner, värderingsövningar och grupparbeten. För att göra teorin så intressant som möjligt så använder vi också oss av filmer och digitala bilspel. 

Det är en stor fördel att köpa den digitala appen redan innan du börjar kursen! Ju mer du hunnit med i dina självstudier, desto lättare blir det att hänga med! Du ska dessutom ha hela "plugga"-delen i programmet klart innan körlektion bokas in!

 

  • Manöverkörning 60 minuter på en körgård. Vi kommer här träna på hur man hanterar mopeden med de olika reglagen, kurvteknik och hur man bromsar mopeden på ett säkert sätt. När övningarna är klara kommer du ha en bra uppfattning om din egen förmåga att hantera mopeden och hur du kontrollerar att den är trafiksäker.

  • Körning i trafik 180 minuter avslutar utbildningen. Här startar man med mindre trafikerade vägar, landsväg och sedan avslutar man i starkt trafikerade vägar där riskfyllda situationer ingår. Du och din trafiklärare kommunicerar med varandra under pågående körning. Körlektionerna i trafik kör man alla vid ett och samma tillfälle. 

Observera att antalet nämnda lektioner ovan är ett minimumkrav från Transportstyrelsen och är obligatoriska. Det kan behövas fler lektioner om man inte uppfyller kraven för momenten, dessa ingår ej i paketpriset. 

När du har slutfört utbildningen och är godkänd anmäler vi det vidare till Transportstyrelsen. Tid för teoriprov hjälper vi på trafikskolan dig att boka in. Före teoriprovet ska alla delar i Elevcentralen vara godkända, dvs "plugga"-delen 100% grön, och du ska ha minst 10 godkända sluttester. 

 

Godkänt kunskapsprov

Direkt efter utfört prov får du veta om du är godkänd eller underkänd. Provprotokollet skickas till din mail där du kan se antal poäng osv. Det är därför viktigt att du har registrerat en mailadress vid bokning! 

Därefter får du besked om att ditt körkort är utfärdat. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev. Du måste hämta ut körkortet personligen  inom två månader. Du måste då visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling).

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet INTE vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Till dess att du har fått körkortet måste du, när du kör, ha med dig en handling som styrker din identitet, till exempel ett pass eller ID-kort. Rätten att köra med en ID-handling gäller endast under de två månader som du har på dig att hämta ut körkortet. Därefter måste du ha med dig körkortet då du kör.

Underkänt kunskapsprov

Om kunskapsprovet blir underkänt får du ett skriftligt beslut som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna. Protokollet skickas till din mail.